Miljö & ansvar

Vi är miljömedvetna!

Miljömedvetenhet

Åström Städ & Fastighetsservice AB har en miljöpolicy som utgör en viktig del av verksamheten för att bevara och förhindra nedsmutsning av vår miljö.

Vår miljöpolicy innebär att :

 • All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser.
 • Följa all miljölagstiftning som omfattar vår verksamhet samt följa vår miljöpolicy i varje städuppdrag och för varje enskild produkt.
 • Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.
 • Formulera miljömål som grundar sig på att minska miljöbelastningen samt följa upp målen genom att mäta och utvärdera vår verksamhet så att den hela tiden följer vår policy.

Specifika miljömål i vardagen:

 • Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering
 • Informera och engagera personalen i miljöfrågor
 • Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla utifrån miljösynpunkt
 • Sträva efter bästa miljöval och att minimera användandet av kemikaliska produkter.
 • Alla produkter skall i största möjliga mån vara nedbrytningsbara
 • Material i redskap och förpackningar ska kunna återanvändas, återvinnas eller förstöras på ett miljövänligt sätt
 • Endast använda miljömärkta produkter som exempelvis, Bra miljöval, Svanen och Europablomman.
 • Minimera bruket av kemikalier genom användning av torra städmetoder med microfiberdukar och microfibermoppar.
 • Sortera köksavfall som batterier, papper, glas och metall
 • Att dosera alla rengöringsmedel rätt för minskad förbrukning
 • I största möjliga mån lämnar vi material för återvinning på sopstationer.
 • Att inte använda hjälpmedel som kräver elektricitet mer än nödvändigt.
 • Att se över bilparken och successivt byta ut bensindrivna bilar mot miljöbilar som drivs med exv. naturgas eller elektricitet.
 • Arbetsledare och städare går tillsammans igenom de arbetsmoment och eventuella risker som är aktuella för varje specifikt objekt.
 • Framhålla miljöfrågor och miljöarbete i kontakter med vår bransch.
 • Engagera oss i och bidra till att våra medarbetare trivs, mår bra och får den utbildning de behöver för att utveckla

Boka städning här

Ibland räcker inte timmarna till, boka en städning med oss och få mer tid över till annat!

Vi återkopplar så snart som möjligt och ger då en uppskattning av hur lång tid städningen kommer att ta.

________

Kontaktformulär

 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?

Svenskt Näringsliv

Åström är medlem i Svenskt Näringsliv som är en svensk arbetsgivarorganisation. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för alla företag i Sverige

Kollektivavtal

Åström har kollektivavtal. Serviceentreprenadavtale är gemensamt med SEKO och omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag. Drygt 10 000 medlemmar i Fastighetsanställdas Förbund omfattas av avtalet.

ID06

Åström använder ID06 som lanserades av Sveriges Byggindustrier för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla var person till en arbetsgivare.

Svenskt Näringsliv

Åström är medlem i Svenskt Näringsliv som är en svensk arbetsgivarorganisation. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för alla företag i Sverige

Kollektivavtal

Åström har kollektivavtal. Serviceentreprenadavtale är gemensamt med SEKO och omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag. Drygt 10 000 medlemmar i Fastighetsanställdas Förbund omfattas av avtalet.

ID06

Åström använder ID06 som lanserades av Sveriges Byggindustrier för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla var person till en arbetsgivare.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK